Informacja dotycząca projektu "Wsparcie na Nowy Start Zawodowy”

 

Projekt "Wsparcie na Nowy Start Zawodowy”  skierowany jest do osób fizycznych pracujących, uczących się i/lub zamieszkujących na terenie  1 z 6 powiatów. woj. łódzkiego, (bełchatowski, radomszczański, piotrkowski, pajęczański, łaski i pabianicki).

 

Wsparciem w projekcie zostanie objętych  68 osób, w tym również  osoby niepełnosprawne

 (min.55% kobiet) z 1 z 6 powiatów woj. łódzkiego które:

  1. Utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu;
  2. Osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (min. 68 osób)

 

Projekt ,, Wsparcie na Nowy Start Zawodowy”  przyczyni się do realizacji poszczególnych celów:

  1. Poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian outplacementowych”;
  2. Poprawy sytuacji i wzrostu zdolności adaptacyjnych do zmiany na rynku pracy.

  

Uczestnicy, którzy przystąpią do projektu zostaną objęci wsparciem:

I. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (68 osób) oraz jedną z dostępnych w ramach projektu ścieżek:

  1. Szkolenia i kursy zawodowe (20 osób);
  2. Staże zawodowe (20 osób);
  3. Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie (28 osób):

a) szkoleń i doradztwa indywidualnego przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej;

b) wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawanego w formie stawki jednostkowej;

c) wsparcia pomostowego przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Regulamin rekrutacji - ścieżka dotacyjna (PDF)

2. Regulamin przyznawania wsparcia ścieżka dotacyjna (PDF)

3A. FORMULARZ REKRUTACYJNY ścieżka dotacyjna (PDF)    3B. FORMULARZ REKRUTACYJNY ścieżka dotacyjna (DOC)

4. Karty ocen procesu rekturacyjnego (PDF)

5A. Wzór biznesplanu (PDF)   5B. Wzór biznesplanu (DOC)

6. Karta oceny biznesplanu (PDF)

7. Wzór umowy ścieżka dotacyjna (PDF)

8. Regulamin rekrutacji - ścieżka szkoleń i staży (PDF)

9. Karta oceny procesu rekrutacyjnego - ścieżka szkoleń i staży (PDF)

10A. FORMULARZ REKRUTACYJNY - ścieżka szkoleń i staży (PDF)   10B. FORMULARZ REKRUTACYJNY - ścieżka szkoleń i staży (DOC)

11. Wzór umowy wsparcie doradczo-szkoleniowe (PDF)

 

Rekrutacja rozpoczyna się w dniu 24.05.2022r.

Dokumenty zgłoszeniowe przyjmujemy w biurze projektu przy ul. Energetycznej 9 w Rogowcu od 24.05.2022 w godz. 7.30-15.30.

Dokumenty można przesłać również pocztą, kurierem (szczegóły w regulaminie rekrutacji) na adres:
97-427 Rogowiec, ul. Energetyczna 9

Więcej informacji:
osoba kontaktowa: Ewa Tyl
t
el.: 44 777 31 76
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
godziny pracy: 7.30-15.30