Przypominamy, iż trwa nabór Formularzy Rekrutacyjnych na płatne staże zawodowe i kursy/szkolenia zawodowe w ramach projektu (ścieżka szkoleń i staży).

Staż trwa 3 miesiące (minimum 40 godzin tygodniowo), a stażyście przysługuje stypendium w wysokości maksymalnej 2 700,00 zł brutto wraz z obciążeniami cywilnoprawnymi pokrywane z projektu. Opiekunowi stażysty również przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość pokrywana będzie ze środków projektowych. Funkcję opiekuna stażysty może pełnić wyłącznie osoba posiadająca co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie w branży/dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż (spełnienie tego wymogu musi być odpowiednio udokumentowane).

W ramach kursów/szkoleń przewidziane jest stypendium szkoleniowe.

Dokumentacja zgłoszeniowa do pobrania poniżej.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 533-305-803.

ZAPRASZAMY!

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PODMIOTU

Informacje dla podmiotów dotyczące staży zawodowych w ramach projektu "Wsparcie na Nowy Start Zawodowy"

Pracodawco,

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy" poprzez zgłoszenie oferty przyjęcia na płatny staż zawodowy Uczestnika w. w. projektu. Staże zawodowe dla osób zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia, zamieszkujących/uczących się na terenie 1 z 6 powiatów. woj. łódzkiego: bełchatowskiego, radomszczańskiego, piotrkowskiego, pajęczańskiego, łaskiego
i pabianickiego.

Staż trwa 3 miesiące (minimum 40 godzin tygodniowo), a stażyście przysługuje stypendium w wysokości maksymalnej 2 700,00 zł brutto wraz z obciążeniami cywilnoprawnymi pokrywane z projektu.

Opiekunowi stażysty również przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość pokrywana będzie ze środków projektowych. Funkcję opiekuna stażysty może pełnić wyłącznie osoba posiadająca co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie w branży/dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż (spełnienie tego wymogu musi być odpowiednio udokumentowane).

Jeśli jesteś zainteresowany:

Krok 1

Wypełnij FORMULARZ (do podlinkowania https://forms.gle/WuDBQbcisJqGe3BDA) na stronie z informacjami dotyczącymi branży, możliwych terminach stażu, danych kontaktowych opiekuna stażysty.

Krok 2

Informacje te zostaną udostępnione Uczestnikom Projektu „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy" w formie „Listy podmiotów”.

LISTA PODMIOTÓW BĘDZIE NA BIEŻĄCO POWIĘKSZANA I AKTUALIZOWANA.

Krok 3

Czekaj na kontakt w celu omówienia szczegółów stażu.

 

 

 

  

 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ  "WSPARCIE NA NOWY START ZAWODOWY"

Lp.

kod uczestnika

Uzyskana liczba punktów

1

KŁ/0606

89

2

AS/0606

88,5

3

MS/0706

82,5

4

TŁ/0706

78,5

5

SS/0706

77,5

6

AF/0606

77,5

7

JG/0606

76,5

8

RO/2109

74

9

KK/3006

73

10

ŁŁ/0707

71

11

MS1/0706

70

12

MG/0606

69,5

13

PK/2109

66

14

AW/0906

64

15

NB/0706

63,5

16

AC/0706

61,5

17

PB/0906

61,5

18

MW/0706

60,5

19

KW/0606

60

20

SW/0606

60

 

 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ  "WSPARCIE NA NOWY START ZAWODOWY"

Lp.

kod uczestnika

WYNIK OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANU

1

RO/2109

POZYTYWNA

2

PK/2109

POZYTYWNA

 

 

 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ  "WSPARCIE NA NOWY START ZAWODOWY"

Lp.

kod uczestnika

WYNIK OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANU

1

MG/0606

POZYTYWNA

2

SS/0706

POZYTYWNA

3

AS/0606

POZYTYWNA

4

KŁ/0606

POZYTYWNA

5

AC/0706

POZYTYWNA

6

KW/0606

POZYTYWNA

7

PB/0906

POZYTYWNA

8

SW/0606

POZYTYWNA

9

AW/0906

POZYTYWNA

10

MW/0706

POZYTYWNA

11

TŁ/0706

POZYTYWNA

12

MS/0706

POZYTYWNA

13

ŁŁ/0707

POZYTYWNA

14

JG/0606

POZYTYWNA

15

AF/0606

POZYTYWNA

16

NB/0706

POZYTYWNA

17

MS1/0706

POZYTYWNA

18

KK/3006

POZYTYWNA

 

Szkolenie z prowadzenia działalności gospodarczej (grupa 1) – Program (załącznik program i harmonogram szkoleń)

Szkolenie z prowadzenia działalności gospodarczej (grupa 2) – Program (załącznik program szkoleń gr 2

 

 

  

 

Informacja dotycząca projektu "Wsparcie na Nowy Start Zawodowy”

 

Informujemy, iż do 26.09.2022 godz. 8.30 prowadzimy rekrutację uzupełniającą na ścieżkę dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

 

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA- KANDYDACI NA UCZESTNIKÓW ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ PROJEKTU "WSPARCIE NA NOWY START ZAWODOWY" 21.09.2022

Lp.

kod

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW PODCZAS OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ

1

RO/2109

58,5

2

PK/2109

56

 

 

 

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA- KANDYDACI NA UCZESTNIKÓW ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ PROJEKTU "WSPARCIE NA NOWY START ZAWODOWY" 4.07.22

Lp.

Kod

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW PODCZAS OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ

1

KK/3006

64,5

 

 

 

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA - KANDYDACI NA UCZESTNIKÓW ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ PROJEKTU "WSPRACIE NA NOWY START ZAWODOWY"

Lp.

Nr formularza rekrutacyjnego

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW PODCZAS OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ

1

MG/0606

65

2

SS/0706

62,5

3

AS/0606

62

4

MG/1006

61,5

5

KŁ/0606

60

6

EK/0706

60

7

AC/0706

59

8

KW/0606

58,5

9

PB/0906

57,5

10

SW/0606

55,5

11

AW/0906

55

12

MW/0706

53,5

13

TŁ/0706

53

14

MS/0706

52,5

15

RS/0606

51,5

16

ŁŁ/0707

51,5

17

JG/0606

49,5

18

AF/0606

47,5

19

NB/0706

47

20

MS1/0706

43

 

 

 

Projekt "Wsparcie na Nowy Start Zawodowy”  skierowany jest do osób fizycznych pracujących, uczących się i/lub zamieszkujących na terenie  1 z 6 powiatów. woj. łódzkiego, (bełchatowski, radomszczański, piotrkowski, pajęczański, łaski i pabianicki).

 

Wsparciem w projekcie zostanie objętych  68 osób, w tym również  osoby niepełnosprawne

 (min.55% kobiet) z 1 z 6 powiatów woj. łódzkiego które:

  1. Utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu;
  2. Osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (min. 68 osób)

 

Projekt ,, Wsparcie na Nowy Start Zawodowy”  przyczyni się do realizacji poszczególnych celów:

  1. Poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian outplacementowych”;
  2. Poprawy sytuacji i wzrostu zdolności adaptacyjnych do zmiany na rynku pracy.

  

Uczestnicy, którzy przystąpią do projektu zostaną objęci wsparciem:

I. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (68 osób) oraz jedną z dostępnych w ramach projektu ścieżek:

  1. Szkolenia i kursy zawodowe (20 osób);
  2. Staże zawodowe (20 osób);
  3. Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie (28 osób):

a) szkoleń i doradztwa indywidualnego przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej;

b) wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawanego w formie stawki jednostkowej;

c) wsparcia pomostowego przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Rekrutacja na ścieżkę szkoleń zawodowych i ścieżkę staży trwa.

 

           

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Regulamin rekrutacji - ścieżka dotacyjna (PDF)

2. Regulamin przyznawania wsparcia ścieżka dotacyjna (PDF)

3A. FORMULARZ REKRUTACYJNY ścieżka dotacyjna (PDF)    3B. FORMULARZ REKRUTACYJNY ścieżka dotacyjna (DOC)

4. Karty ocen procesu rekturacyjnego (PDF)

5A. Wzór biznesplanu (PDF)   5B. Wzór biznesplanu (DOC)

6. Karta oceny biznesplanu (PDF)

7. Wzór umowy ścieżka dotacyjna (PDF)

8. Regulamin rekrutacji - ścieżka szkoleń i staży (PDF)

9. Karta oceny procesu rekrutacyjnego - ścieżka szkoleń i staży (PDF)

10A. FORMULARZ REKRUTACYJNY - ścieżka szkoleń i staży (PDF)   10B. FORMULARZ REKRUTACYJNY - ścieżka szkoleń i staży (DOC)

11. Wzór umowy wsparcie doradczo-szkoleniowe (PDF)

 

Rekrutacja rozpoczyna się w dniu 24.05.2022r.

Dokumenty zgłoszeniowe przyjmujemy w biurze projektu w Woli Grzymalinej 2, od 24.05.2022 w godz. 7.30-15.30.

  

Dokumenty można przesłać również pocztą, kurierem (szczegóły w regulaminie rekrutacji) na adres:

Wola Grzymalina 2, 97-427 Rogowiec

 

Więcej informacji:
tel.: 44 777 31 76
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
godziny pracy: 7.30-15.30