Zapraszamy Państwa do wyjątkowego miejsca – do Centrum Rozwoju Kompetencji w Rogowcu. Jest to miejsce, które stwarza możliwość kształcenia i rozwoju kwalifikacji oraz kompetencji pracowników branży energetycznej oraz mieszkańców regionu łódzkiego.

 

W odpowiedzi na potrzebę przekwalifikowania pracowników związanych z energetyką konwencjonalną powstało miejsce, w którym wszyscy zainteresowani będą mogli zdobywać nowe umiejętności i wiedzę poprzez udział w kursach zawodowych, szkoleniach oraz warsztatach.

 

Powołanie Centrum Rozwoju Kompetencji zainicjowane zostało podpisaniem listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim a PGE Polską Grupą Energetyczną i zostało otwarte we wrześniu 2021 roku.

Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu ( powiat bełchatowski) rozpoczął działalność

z dniem 1 września 2021 roku na mocy uchwały Nr XXX/401/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 2021roku.

Centrum jest państwową placówką, której głównym celem jest poprawa atrakcyjności regionu bełchatowskiego, rozbudowa infrastruktury przyciągającej dużą rzeszę inwestorów, stworzenie możliwości rozwoju

i inwestycji w nowe miejsca pracy związane z nowoczesnym sektorem energetycznym, jak również opracowanie i realizowanie projektów edukacyjnych, finansowych ze środków ogólnie dostępnych.

Centrum jest miejscem stwarzającym możliwość kształcenia i rozwoju kwalifikacji pracowników branży energetycznej, przebranżawiania  pracowników sektora energetyki konwencjonalnej oraz mieszkańców regionu łódzkiego, zainteresowanych zmianą lub zdobyciem nowych kwalifikacji.

Ponadto kształcenie obejmuje szeroko  pojętą problematykę odnawialnych źródeł energii słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, energetyki wodnej,

a także zagadnienia dotyczące technologii odnawialnych źródeł energii, ekologicznych skutków przetwarzania energii, podstaw prawnych ochrony środowiska i rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie.

W odpowiedzi na potrzebę przekwalifikowania pracowników związanych

z energetyką konwencjonalną powstało nasze Centrum, w którym wszyscy zainteresowani będą mogli zdobywać nowe umiejętności, uzupełnić swoje kwalifikację zawodowe, poszerzać wiedzę poprzez udział w kursach zawodowych, szkoleniach oraz warsztatach.

 

Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu prowadzi:

 • Kwalifikowane kursy zawodowe,
 • Kursy umiejętności zawodowych,
 • Kursy kompetencji,
 • Inne kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnianie wiedzy.

 

Kursy zawodowe jakie prowadzi nasze Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE Polskiej grupy Energetycznej to:

 • Technik programista,
 • Technik automatyk,
 • Technik spawalnictwa,
 • Technik informatyk,
 • Elektromechanik,
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

Centrum również prowadzi Szkołę Branżową II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodach:

 • Technik elektronik,
 • Technik mechanik,
 • Technik automatyk,
 • Technik spawalnictwa.

 

 

W trakcie roku szkolnego 2022/2023 została doposażona pracownia automatyki.
Na ten cel zostały przekazane środki z:

 • Województwa Łódzkiego w kwocie 50 000 zł, 
 • Fundacji PGE w kwocie 65 000 zł.

  Za przekazane środki zakupiono łącznie 4  zestawy egzaminacyjne  dla kierunku Technik automatyk oraz zakupiono dodatkowe wyposażenie do pracowni automatyki.

 

 

 

 

Nasz budynek w środku:

 

 

Pracownia OZE:

 

 

Sala wykładowa nr 1:

 

 

Sala wykładowa nr 2:

 

 

Sala wykładowa nr 3: