REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rusza nabór do Branżowej Szkoły II stopnia Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej.

 

Zasady naboru

Zasady rekrutacji określa Zarządzenie nr 4/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2023 r.

https://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/

 

  • Od dnia 16 maja 2023 r. do dnia 21 czerwca 2023 r. (do godz. 15.00) należy składać wnioski o przyjęcie do Szkoły:

1) osobiście w sekretariacie Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej w godz. 7.30-15.30;

2) wysyłając pocztą na adres: Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej, Wola Grzymalina 2, 97-427 Rogowiec.

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły branżowej II stopnia - kwestionariusz 2023 - DOCX

Wniosek o przyjęcie do szkoły branżowej II stopnia - kwestionariusz 2023 - PDF

 

  • Od dnia 23 czerwca 2023 r. do dnia 10 lipca 2023 r. (godz. 15:30) kandydat ma obowiązek uzupełnić złożony wniosek o kopię świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia oraz zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia (zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie).
  • 14 lipca 2023 r. do godziny 12:00 podane zostaną przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
  • Od dnia 14 lipca 2023 (godz. 12:00) do 20 lipca 2023 r. (godz. 15:00) kandydat ma obowiązek dostarczyć do wskazanej szkoły (Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej) oryginał świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia, zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia lub oryginał świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  
  • 21 lipca 2023 r. do godziny 12:00 opublikowane zostaną listy kandydatów przyjętych do szkoły.
  • Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone od 21 lipca 2023 r. do 8 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00.