REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rusza nabór do Branżowej Szkoły II stopnia Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej.

 

Zasady naboru

Zasady rekrutacji określa Zarządzenie nr 7/2024 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2024 r.

Od dnia 6 maja maja 2024 r. do dnia 14 czerwca 2024 r. (do godz. 15.00) należy składać wnioski
o przyjęcie do Szkoły:

1) osobiście w sekretariacie Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej w godz. 7.30-15.30;

2) wysyłając pocztą na adres: Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej, Wola Grzymalina 2, 97-427 Rogowiec.

Wniosek o przyjęcie do szkoły branżowej II stopnia - kwestionariusz 2024 - DOCX

Wniosek o przyjęcie do szkoły branżowej II stopnia - kwestionariusz 2024 - PDF

  • Od dnia 17 czerwca 2024 r. do dnia 9 lipca 2024 r. (godz. 15:30) kandydat ma obowiązek uzupełnić złożony wniosek o kopię świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia oraz zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia (zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie).
  • 15 lipca 2024 r. do godziny 12:00 podane zostaną przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
  • Od dnia 15 lipca 2024 (godz. 12:00) do 18 lipca 2024 r. (godz. 15:00) kandydat ma obowiązek dostarczyć do wskazanej szkoły (Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej) oryginał świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia, zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym
    w branżowej szkole II stopnia lub oryginał świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  
  • 19 lipca 2024 r. do godziny 12:00 opublikowane zostaną listy kandydatów przyjętych do szkoły.
  • Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone od 23 lipca 2024 r. do 5 sierpnia 2024 r. do godz. 12:00.