Zawód

Technik automatyk [311909]

 

O zawodzie

Technik automatyk to specjalista o wielofunkcyjnych kwalifikacjach zawodowych. Przedmiotem jego pracy są maszyny, a dokładnie ich układy sterowania, czyli ukryte mechanizmy, za pomocą których wprawiane są w ruch i samoczynnie wykonują szereg operacji. Technik automatyk zapewnia pomoc techniczną inżynierom automatyki w zakresie badań, projektowania, produkcji, montażu, konserwacji i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej i systemów nadzorujących przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. Automatyka zajmuje się zagadnieniami sterowania procesami przemysłowymi ograniczając w nich udział człowieka. Stosowana jest wszędzie tam, gdzie procesy są uciążliwe, wymagają ogromnego wysiłku lub dużej precyzji i dokładności

 

Kwalifikacja

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

 

Adresaci kursu zawodowego

Oferta skierowana jest do osób, które ukończyły branżową szkołę I stopnia w zawodzie automatyk lub zasadniczą szkołę zawodową w zawodzie automatyk.

 

Czas nauki

Dwa lata

 

Forma kształcenia

Tryb stacjonarny

 

Korzyści

Absolwent kursu zawodowego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania układów automatyki przemysłowej,
 • uruchamiania układów automatyki przemysłowej,
 • obsługi układów automatyki przemysłowej,
 • organizowania prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej,
 • wykonywania czynności związanych z konserwacją układów automatyki przemysłowej,
 • wykonywania czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej.

Uzyskane kwalifikacje umożliwią podjęcie pracy w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i instalacji automatyki. Technik automatyki może znaleźć zatrudnienie w  przedsiębiorstwach wykorzystujących na liniach produkcyjnych i montażowych rozwiązania z zakresu automatyki i robotyki przemysłowej lub zajmujących się jej kompleksowym projektowaniem, produkcją, uruchomieniem i serwisowaniem.

 

Wykaz przedmiotów w kształceniu

Przedmioty w kształceniu ogólnym:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • informatyka

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • podstawy automatyki
 • pracownia eksploatacji układów automatyki przemysłowej
 • pracownia diagnostyki układów automatyki przemysłowej
 • język obcy zawodowy


Praktyka zawodowa:
4 tygodnie (140 godzin)

 

Terminy i zasady rekrutacji

Terminy rekrutacji określane są przez dyrektora szkoły/placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA.

 

Cena

Nauka w Centrum jest bezpłatna dla wszystkich form kształcenia.