Zawód

Technik spawalnictwa [311516]

 

O zawodzie

Technik spawalnictwa to nowy zawód, z dużym zapotrzebowaniem na pracowników branży spawalniczej na poziomie podstawowym – spawacz, jak i średnim – technik spawalnictwa. Związany jest z wykonywaniem  połączeń spawanych różnymi metodami, projektowaniem połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD/CAM, dokonywaniem oceny złączy spawanych, naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń
i narzędzi. Specjalista z tego zakresu obsługuje urządzenia kontrolno-pomiarowe, a także nadzoruje przebieg wytwarzania konstrukcji spawanych.

 

Kwalifikacja

MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

 

Adresaci kursu zawodowego

Oferta skierowana jest do osób, które ukończyły branżową szkołę I stopnia w zawodzie ślusarz (MEC.08) lub monter maszyn i urządzeń (MEC.03) lub zasadniczą szkołę zawodową w zawodzie ślusarz lub monter maszyn i urządzeń.

 

Czas nauki

Dwa lata

 

Forma kształcenia

Tryb stacjonarny

 

Korzyści

Absolwent kursu zawodowego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania maszyn i urządzeń,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń,
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
 • rozróżniania wielorakich konstrukcji spajanych,
 • dobierania warunków spajania, wymagań jakości i metod badań połączeń dla wybranych rodzajów konstrukcji spawania,
 • planowania produkcji spawalniczej i organizacji stanowisk do spajania,
 • prowadzenia procesów spajania wybranymi metodami, zgrzewania, lutowania i klejenia,
 • nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spajanych.

Uzyskane kwalifikacje umożliwią podjęcie pracy m.in. w budownictwie przemysłowym, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych, w zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali.

 

 

Wykaz przedmiotów w kształceniu

Przedmioty w kształceniu ogólnym:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • informatyka

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • podstawy spawalnictwa
 • organizowanie i wykonywanie procesów spajania
 • nadzorowanie przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych
 • język obcy zawodowy


Praktyka zawodowa:
4 tygodnie (140 godzin)

 

Terminy i zasady rekrutacji

Terminy rekrutacji określane są przez dyrektora szkoły/placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA.

 

Cena

Nauka w Centrum jest bezpłatna dla wszystkich form kształcenia.